Cykl znaków „Safari”

Logo

Cykl znaków „Safari” powstały na potrzeby projektu ASP - w ramach przedmiotu Projektowanie znaku. 2017